Kreditní platby
Kredity Částka
10 kreditů / 1 lekce = 150 Kč 10 150 Kč
100 kreditů / 10 lekcí - 1 lekce = 130 Kč 100 1300 Kč